Proje Müellifi Hikmet Bilgin’e ulaşılması

 

Mimarlık üretim pratiğinin korunmasında telif haklarının korunması önemlidir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Kanununa göre yapıya müdahalenin yapının özgünlüğünü bozması durumunda, mimarın izninin alınmasını gerekli

görmektedir. Dolayısıyla telif hakları, mimari meslek etiğinin devamlılığında da göz ardı edilmemesi gereken bir yere

sahiptir. Telif hakları kavramı mimarın emeğinin ve yapının korunmasını da sağlamaktadır. Toplumsal ve mesleki

sorumluluklar çerçevesinde hareket eden Mimarlar Odası, telif haklarının korunması kapsamında yürüttüğü çalışmaları,

üyeleri, idareler ve kamuoyu ile paylaşarak bu yönde mücadele eder.

 

Bu çalışma kapsamında, Odamız üyesi mimar 13680 sicil no.lu üyemiz Hikmet Bilgin’in telif hakkını koruyabilmek

için bütün çabalarımıza rağmen kendisi ile iletişim kuramamış bulunmaktayız. Bu nedenle üyemizin iletişim bilgilerini

bilen ya da bu konuda bilgisi olan üyelerimizin tarafımıza bilgi vermelerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

TMMOB MİMARLAR ODASI HATAY ŞUBESİ