Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu

( HAMOK)

Basın Açıklaması

Değerli Basın Üyeleri,

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu olarak bir yandan üyelerimizin hak ve çıkarlarını savunup bu uğurda mücadele verirken, diğer yandan halkın ve kamunun çıkarlarını da savunmak bizlerin görevidir.

 Hatay İlimizin ülke ve dünya ölçeğinde hak ettiği yere gelmesi her zaman önceliğimiz olmuştur. Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunması, çevre ve tarihi değerlerin yaşatılması, kültürel mirasın korunması, tarımsal ve sınai üretimin artırılması ile beraber yaşanabilir sağlıklı bir kent oluşturulması herkesin olduğu kadar bizlerin de görevidir.

Bu bağlamda Antakya Kent Merkezi’nde bulunan Stadyum Alanının, Stadyum taşındıktan sonra İmara açılacağı bilgisini maalesef almış bulunmaktayız.

Hatay İli, Antakya İlçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Antakya Stadyumu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Binasının taşınması ile ortaya çıkacak olan alan; Spor Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan spor tesisinin yapılmasına karşılık Toplu Konut İdaresine (TOKİ) devredilmiştir Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bu alana ilişkin resen İmar Planı hazırlamış ve Planda bu alanın kullanımını Ticaret + Konut, kısmen park ve küçük bir meydan olarak belirlemiştir.

 

                            

(Antakya Kent Merkezinde tek yeşil alan niteliği taşıyan Mezarlık Kompleksi)

Antakya Kent Merkezi’nde sağlıklı ve yaşanılabilir bir kentin ihtiyacı olan yeşil alanlarımız “yoğun yapılaşma sebebiyle” yok denecek kadar azdır. Mezarlık Kompleksi dışında neredeyse başka yeşil alanımız bulunmamaktadır. İhtiyaç duyduğumuz bir Kent Meydanı’na da sahip değiliz. Kentte yaşayan bireyler olarak bu önemli ihtiyaçlarımız dururken boşalacak bu alanın İmara açılması planlama ve şehircilik ilkelerine aykırıdır.

                            

İmar Planı değişikliği yapılacak alan

Stadyum ve çevresi için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hazırlanmış olan İmar değişikliği

Hazırlanan plan çerçevesinde yapılan hesaplamalarda bu alana yaklaşık olarak 3000’e yakın ilave nüfus gelecektir. Teknik olarak bu yoğunluğu karşılayacak alt yapı mevcut değildir. Artan nüfusla ve ticaret alanlarıyla ortaya çıkacak olan altyapı ihtiyacı ve trafik yükünün karşılanamayacağı kesindir.

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu olarak, hazırlanan bu plana ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeyi; mesleki, kamusal ve toplumsal sorumluluklarımız çerçevesinde önemsemekteyiz.

Kentimizin en önemli noktalarından birinde yer alan, kent dokusuyla bütünleşmeyen, yeşil alan sürekliliğine engel olan özensiz bir şekilde hazırlanmış bu Planın kabul edilmesi mümkün değildir.

Sağlıklı ve yaşanabilir bir Kent oluşturabilmek için Kent Merkezinde yeşil alanlara ve Kent Meydanı’na ihtiyacımız vardır. Bu durum göz önüne alındığında imar planı değişikliği yapılan Antakya Stadyumu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Binasına ait alanın; hemen yanında yer alan 15 Temmuz Parkı ile bütünleştirilerek kamusal alan niteliği kazandırılması ve kent meydanı yapılması gerekmektedir.

Ulusal Yarışmaya açılarak tasarlanması gereken söz konusu alanın Kent Meydanı olarak kullanımı Kamu yararı açısından hepimizin ihtiyacıdır.

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu olarak, yapılması planlanan İmar değişikliğinin derhal durdurulması gerektiğini, Stadyum ve çevresindeki alanın ihtiyaç duyduğumuz yeşil alan ve kent meydanı olarak düzenlenmesinin kentin gelişimi ve sürdürülebilirliği için zaruri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Halkımızı bu planlamaya karşı durmaya ve Kentimizin geleceği açısından önemli gördüğümüz bu alana sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK)

HATAY DİŞ HEKİMLERİ ODASI

HATAY ECZACI ODASI

HATAY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

HATAY TABİP ODASI

HATAY VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY İL TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY İL TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY İL TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY İL TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB MİMARLAR ODASI HATAY ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI HATAY İL TEMSİLCİLİĞİ