DEĞERLİ ÜYEMİZ,

 

Öğrenci kamplarının amacı, Mimarlık bölümlerinde okuyan ve aday meslektaşlarımız olan mimarlık öğrencilerinin, katılımcı mimarlık süreçleri ile tanışmalarıyla beraber, mimarlığın toplumla buluşmasını sağlamaktır. İkinci bir eğitim ve öğrenme alanı olarak tanımlanan yazgüz kampları, mimarlıkla ilgili alanlarda teorik ve pratik süreçlerin yaşam içerisinde değişik disiplinler, kullanıcılar, karar vericilerle birlikte ele alınmasını hedeflemektedir. Çok yönlü bir öğrenme alanı olan öğrenci kampları ülkenin dört bir yanında eğitim gören aday meslektaşlarımızın bilgi ve öğretilerini paylaşarak kolektif projeler üzerinde ortaklaştıran, yaşanabilir kentler ve nitelikli mimari konusunda yaratıcılıklarını açığa çıkartan üretim atölyeleri işlevi görmektedir. 

Yerleşim dokuları ve kültürel alanların insan kullanımına açılmasında kent ve kırsal tüm açık alanlarda ekonomik, işlevsel ve estetik fiziki plan ve tasarım projeleri üreten mimar adayları için düzenlenen Güz kampı çalışma alanı için Hatay İli Arsuz İlçesi seçilmiştir. Arsuz Belediyesi, Hekimhan’da gerçekleştirilen yaz kampının ardından Arsuz’da 23- 30 Eylül tarihleri arasında Mimarlık Öğrencileri Güz Kampı yapılması için düzenleyici şubelerle görüşmeler yapmış ve talepte bulunmuştur. 

Bu talep doğrultusunda, Mimarlık öğrencilerinin yerinde deneyimleme yöntemiyle mimarlığı paylaşmaları kapsamında, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde katılımcı bir şekilde mekânların, alanların  düzenlenmesi için Hatay’ın  Arsuz  ilçesi, kıyı şeridinde bulunan Belediye tarafından değerlendirilecek olan rekreasyon alanına katılımcı bir yöntemle fikir geliştirilmesi ile Arsuz tarihi merkezinde   koruma ve yaşatma önerilerinin şekillenmesi amacıyla    Arsuz  “Deniz-Mekân-Doğa-Tarih” temalı Mimarlık Öğrencileri Güz Kampı düzenlenmesi Hekimhan Yaz Kampı Düzenleyici Şubeleri tarafından programlanmıştır. 

Mimarlık Öğrencilerinin toplumla birlikte katılımcı mimarlık süreçlerini yaşamalarını sağlayan bu tür çalışmaların her yıl periyodik olarak bütün şubeleri kapsayacak şekilde Merkez Yönetim Kurulu koordinasyonunda yapılması bu amacı büyütecektir. 

Bu amaçlar doğrultusunda 23-30 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Arsuz “Deniz-Mekân-Doğa-Tarih” Mimarlık Öğrencileri Güz Kampı’na ekte paylaştığımız program çerçevesinde katılımınızı bekleriz. 

 

TMMOB Mimarlar Odası 

Adana Şubesi, Ankara Şubesi, Eskişehir Şubesi, Gaziantep Şubesi, Hatay Şubesi, İzmir Şubesi, Kayseri Şubesi, Mersin Şubesi, Samsun Şubesi, Van Şubesi