Mimarlar Odası Hatay Şubesi olarak, TMMOB’a bağlı Elektrik Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi, Jeofizik Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği, Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği, Makine Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği, Şehir Plancıları Odası Hatay İl Temsilciliğiyle birlikte; Samandağ Belediyesi ile “Sağlıklı Kentleşme,  Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki ve Teknik İşbirliği Protokolü” yapılmıştır.

 

Bu protokolün amacı; sağlıklı kentleşme ve nitelikli bir yapılaşma faaliyeti için gerekli olan Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerinin; ilgili mevzuatlara, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi yönünde, Belediye ile ilgili Meslek Odaları arasında teknik işbirliği sağlamak ve tarafların bu yöndeki ortak sorumluluklarını tarih, kültür, doğa ve çevre değerlerinin korunarak geliştirilebilmesi ve sahip çıkılarak karşılıklı dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemektir.

Protokol, Belediye sınırları içerisinde yapı ruhsatı gerektiren; tüm yapı projelerinin ve Yapı Kullanma izni eki projelerinin ( vaziyet planı-bağımsız bölüm planı, v.b.) mesleki denetim yapılarak, müellifler tarafından Oda Sicil Belgesi / Sicil Durum Belgesi alınmasını kapsar.