Değerli Meslektaşımız,

Yürürlükte olan Planlı Alanlar  İmar Yönetmeliği maddeleri üzerine yapılan 02.12.2017 tarihindeki 

sunum, dosya ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,