01.07.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan “Mesleki Denetim Uygulaması”na ilişkin değişiklikler aşağıdaki gibidir.