MİMARLAR ODASI HATAY ŞUBESİ

Basın Açıklaması

08.05.2023

 

6 ve 20 Şubat 2023 tarihli depremleri yaşadık. İlimizde olduğu gibi ülkemizin on ilinde de çok büyük yıkımlara yol açan yüzyılın felaketine tanık olduk. Binlerce insan enkaz altında kaldı. Sadece canlarımızı değil; geleceğimizi, yaşam kültürümüzü, bu kültürün ilmek ilmek işlendiği tarihi binaları, caddeleri, sokakları, evleri, anıları, dostlukları, hayalleri de enkaz altında bıraktık. Kaybımız, acımız çok büyük.

Bu depremlerde yüz bine yakın yurttaşımızı, Mimarlar Odası Hatay Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yücel Tileylioğlu ve eşi Serap Tileylioğlu’yla beraber üyemiz on meslektaşımızı da maalesef kaybettik. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızı ve tüm yurttaşlarımızı saygı ile anıyoruz.

Depremin hemen ardından TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kriz masası oluşturularak deprem bölgesinde bulunan şube ve temsilciliklerden bilgi akışına paralel, aynı gün TMMOB ve Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şube Yöneticilerimizden oluşan heyetler bölgeye intikal ederek incelemelere başlamıştır. Eş zamanlı olarak TMMOB ve bağlı odalarla koordineli bir şekilde bölgede ihtiyaç duyulan malzemelerin tedariki konusunda organize olunmuş, yardımlar hızla deprem bölgelerine ulaştırılmıştır. Defne Belediyesi’nin tahsis ettiği Subaşı Hizmet Binası’nda TMMOB dayanışma organizasyonu ile kurulan Afet Koordinasyon Merkezinde TMMOB’ye bağlı birçok meslek disiplininden gönüllü görev alarak; barınma/çadır dâhil olmak üzere depremzedelerin tüm ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır. Yerelde Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) bileşeni bütün meslek odalarının katkı verdiği bu çalışmalarımız depremden sonra yaklaşık sekiz hafta devam etmiştir.

Mimarlar Odası Hatay Şubesi Yönetim Kurulu olarak 4 Mayıs 2023 tarihinde TMMOB Koordinasyon Merkezinde yaptığımız toplantıda boşalan sekreter üyelik görevi, yeni görev dağılımıyla belirlenmiş olup çalışmalara aktif olarak devam etmekteyiz. Yaşanan bu büyük felaket sonrası tespit, değerlendirme ve önerilerimizi içeren “6 ve 20 Şubat 2023 Depremleri Değerlendirme Raporu” hazırlanmış olup ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Toplumsal sorumluluklarımız çerçevesinde, afet sonrası müdahale ve yardımlarımızı sunmak, kaybettiğimiz canlarımızı, geleceğimizi, yaşam kültürümüzü, tarihimizi, anılarımızı unutmamak için, yıkıma neden olan sorunların analizini yaparak şeffaf, katılımcı, bilimsel yöntemlerin ışığında kent kültürümüzü, kent kimliğimizi koruyup; yaşam kültürümüzü yaşatacak ve gelecek yüzyıllara taşıyacak bütüncül bir planlama sürecinin takipçisi olmak adına depremin ilk gününden itibaren sahada kararlılıkla mücadele etmekteyiz. Bu süreçte gönüllü olarak biraya gelen ve özveriyle katkı sunmaya çalışan birçok platformun da aynı kaygıları taşıyarak benzer amaçlar için emek verdiğini biliyoruz. Yürütülen bütün bu çalışmaların ortak paydada bir araya gelmesinin gerekliliğini ve bu kentin kültürüne sahip herkesin bunu başarabilecek güçte olduğuna inandığımızı ifade etmek isteriz. Kentimizin yeniden yaşam bulması TMMOB, HAMOK, sivil toplum örgütleri ve kentteki bütün dinamiklerin ortak katılımıyla oluşacak iradeyle mümkün olacaktır. Kentimizin planlaması ve geleceğinin ancak bu kapsayıcılıkla yürütülecek katılımcı süreçlerle oluşması gerektiğini önemle vurgulamak isteriz.

Mimarlar Odası Hatay Şubesi olarak depremin ilk gününden itibaren aktif bir şekilde toplumsal sorumluluklarımız kapsamında, afet sonrası müdahale ve tespit çalışmalarına katkı ve yardımlarımızı sunmak amacıyla başlattığımız çalışmalarımıza devam edeceğimizi, bunun yanı sıra sağlıklı ve güvenli kentleşme ve yaşam çevrelerinin oluşturulması için her platformda kararlılıkla mücadele edeceğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz. 

 

TMMOB MİMARLAR ODASI HATAY ŞUBESİ

9. DÖNEM YÖNETİM KURULU

 

 

Ek: 6 ve 20 Şubat 2023 Depremleri Değerlendirme Raporu