Büro Tescil Belgesi
İLK KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
��sme Büro Açmak için Gerekli Evraklar
 • Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
 • Serbest Meslek Defterinin Başvuru Yılına Ait Onaylı Sayfa Fotokopisi
 • Kira Kontratı ya da Tapu fotokopisi
 • Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
 • SGK Numarası (Bağ-Kur , SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
 • Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti
 • Mühür Bedeli
 • Toplam Aidat Borçları (Yıl x Yıllık aidat.)
Şirket Olarak Büro Açmak için Gerekli Evraklar
 • Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
 • Yevmiye Defterinin Başvuru Yılına Ait Onaylı Sayfa Fotokopisi
 • Kira Kontratı ya da Tapu fotokopisi
 • Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket isminde "MİMARLIK", sözleşmede amaç ve iştigal konusu bölümünde de "her türlü mimarlık hizmeti yapmak" ibarelerinin geçmesi gerekmektedir) fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Güncel tarihli Hisse Oranını Gösteren Yazı (ATSO'dan veya ATSO'nun internet sitesinden çıktı alınıyor) (Mimarın hisse oranı ortakların sayısı ve mesleklerine göre değişmektedir. Hisse oranı ile ilgili Şubeden bilgi alınabilir).
 • İmza Sirküleri
 • Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
 • SGK Numarası (Bağ-Kur , SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
 • Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti
 • Mühür Bedeli
 • Toplam Aidat Borçları (Yıl x Yıllık aidat.)
ŞİRKET ORTAĞI OLARAK TESCİL YAPILIRKEN EŞİT HİSSE DAĞILIMI KABUL EDİLEN ODALAR:
 • MİMARLAR ODASI
 • İÇ MİMARLAR ODASI
 • PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 • ŞEHİR PLANCILARI ODASI
 • İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
 • ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
 • MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
 • HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI
 • JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
 • JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
BÜRO TESCİL YENİLEME İÇİN GEREKENLER
"�sme Büro" için Yenileme Evrakları
 • Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
 • Serbest Meslek Defterinin Başvuru Yılına Ait Onaylı Sayfa Fotokopisi
 • SGK Numarası (Bağ-Kur , SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)
 • Büro Tescil Yenileme Aidatı
 • Yıllık aidat. Varsa Toplam Aidat Borçları
"Şirketler İçin" Yenileme Evrakları
 • Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
 • Yevmiye Defterinin Başvuru Yılına Ait Onaylı Sayfa Fotokopisi
 • ATSO'dan alınan 2016 tarihli "HİSSE ORANINI G�STEREN YAZI" fotokopisi(ATSO'nun internet sitesinden çıktı alınabilir.)
 • Hisse oranlarında değişiklik olması halinde Ana Sözleşme tadil metni fotokopisi
 • SGK Numarası (Bağ-Kur , SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)
 • Büro Tescil Yenileme Ücreti
 • Yıllık aidat. Varsa Toplam Aidat Borçları