Ödenti ve Belgeler
2016 Yılı ödentileri

 • İlk kayıt ödentisi:
  50
  TL
 • Yıllık üyelik ödentisi:
  264
  TL
 • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi:
  1800
  TL
 • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi:
  1800
  TL
 • Büro Tescil Belgesi ücreti:
  500
  TL
 • Kimlik kartı yenileme ücreti:
  25
  TL
 • üye tanıtım belgesi ücreti:
  30
  TL
 • SM / SMB mühürü ücreti:
  100
  TL