Ödenti ve Belgeler
Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Aralık 2021 tarihli ve 47/28 sayılı kararı ile
1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

2023 Yılı ödentileri

 • İlk kayıt ödentisi:
  200
  TL
 • Yıllık üyelik ödentisi (12x32,5TL):
  960
  TL
 • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi:
  18000
  TL
 • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi:
  18000
  TL
 • Büro Tescil Belgesi ücreti:
  2500
  TL
 • Kimlik kartı yenileme ücreti:
  300
  TL
 • üye tanıtım belgesi ücreti:
  100
  TL
 • SM / SMB mühürü ücreti:
  150
  TL
 • Şantiye Şefliği Belgesi ücreti:
  300
  TL
 • Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti:
  300
  TL


Depremden etkilenen meslektaşlarımızın korunması ve üyelik iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla Merkez Yönetim Kurulu’nun 02 Mart 2023 tarih 48/20 No.lu toplantısında; Depremde en çok hasar gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye İlleri ile İslahiye ve Nurdağı (Gaziantep) İlçelerinde kayıtlı üyelerin başvurmaları halinde, 31 Aralık 2023 tarihine kadar, 2023 yılı üyelik ödentisi, 2023 yılı Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belge Bedeli ve Serbest Mimarlık Mühür Harcından bir defaya mahsus olarak muaf tutulmalarına karar verilmiştir.

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren ( 1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası'nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu "Ferdi Kaza Sigortası"ndan 2023 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.