Büro Tescil Belgesi
İLK KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
İsme Büro Açmak için Gerekli Evraklar
 • Vergi Dairesinden alınan faal mükellef yazısı (İnternet Vergi Diaresinden alınabiliyor)
 • Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
 • Kişiye ait SGK tescil ve hizmet dökümü (e-devlet üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınmalıdır)
 • 1100- TL Büro Tescil İlk Kayıt ücreti
 • 150 - TL Mühür Bedeli
 • Toplam Aidat Borçları (Yıl x 480 TL.)
Şirket Olarak Büro Açmak için Gerekli Evraklar
 • Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
 • Yevmiye Defterinin 2022 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Güncel tarihli Hisse Oranını Gösteren Yazı
 • Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
 • Kişiye Ait SGK uzun vade tescil ve hizmet dökümü (e-devlet üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınmalıdır)
 • 1100 – TL Büro Tescil İlk Kayıt ücreti
 • 150 - TL Mühür Bedeli
 • Toplam Aidat Borçları (Yıl x 480 TL.)
ŞİRKET ORTAĞI OLARAK TESCİL YAPILIRKEN EŞİT HİSSE DAĞILIMI KABUL EDİLEN ODALAR:
 • MİMARLAR ODASI
 • İÇ MİMARLAR ODASI
 • PEYZAJ MİMARLARI ODASI
 • ŞEHİR PLANCILARI ODASI
 • İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
 • ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
 • MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
 • HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI
 • JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
 • JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
BÜRO TESCİL YENİLEME İÇİN GEREKENLER
"İsme Büro" için Yenileme Evrakları
 • Vergi Dairesinden alınan faal mükellef yazısı (İnternet Vergi Diaresinden alınabiliyor)
 • SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.) Kişiye Ait SGK uzun vade tescil ve hizmet dökümü (e-devlet üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınmalıdır)
 • 1100 TL. Büro Tescil yenileme
 • 480 TL. 2022 yılı üyelik aidatı
"Şirketler İçin" Yenileme Evrakları
 • Yevmiye Defterinin 2022 yılı onaylı sayfasının fotokopisi Kişiye Ait SGK uzun vade tescil ve hizmet dökümü (e-devlet üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınmalıdır)
 • 1100 TL. Büro Tescil yenileme
 • 480 TL. 2022 yılı üyelik aidatı