Ödenti ve Belgeler
Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Aralık 2021 tarihli ve 47/28 sayılı kararı ile
1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

2022 Yılı ödentileri

 • İlk kayıt ödentisi:
  100
  TL
 • Yıllık üyelik ödentisi (12x32,5TL):
  480
  TL
 • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi:
  6000
  TL
 • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi:
  6000
  TL
 • Büro Tescil Belgesi ücreti:
  1100
  TL
 • Kimlik kartı yenileme ücreti:
  50
  TL
 • üye tanıtım belgesi ücreti:
  60
  TL
 • SM / SMB mühürü ücreti:
  150
  TL
 • Şantiye Şefliği Belgesi ücreti:
  100
  TL
 • Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti:
  100
  TLGeçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren ( 1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası'nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu "Ferdi Kaza Sigortası"ndan 2022 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.