Kayıt Koşulları
YENİ KAYIT İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

  • 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (İskenderun Temsilciliği'ne kayıt olacak üyelerimiz için 4 Adet Vesikalık Fotoğraf)
  • Diploma veya Çıkış Aslı ve 2 Adet Noter Tasdikli fotokopisi ( veya okuldan 2 adet “ASLI GİBİDİR” yapılmış sureti ) ( İskenderun Temsilciliği'ne kayıt olacak üyelerimiz için Diploma veya Çıkış Aslı ve 3 Adet Noter Tasdikli fotokopisi veya okuldan 3 adet “ASLI GİBİDİR” yapılmış sureti )
  • Nüfus Cüzdanı Aslı ve 2 Adet fotokopisi (İskenderun Temsilciliği'ne kayıt olacak üyelerimiz için Nüfus Cüzdanı Aslı ve 3 Adet fotokopisi )
  • Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat borçları (yıl x 480-TL.)
  • Kayıt ücreti: 2022 yılı için: 100 TL.


Yurt dışı üniversite mezunlarının, YÖK'den denklik belgesinin aslı ve 2 adet noter tasdikli fotokopisi, Denklik Belgesi kaldırıldıktan sonraki mezunlarda, diploma arkasında mutlaka denklik yerine geçen mühür olması gerekmektedir.

Yurt dışı üniversite mezunlarının evrakları Genel Merkeze gönderilmekte, Merkezden onay yazısı geldikten sonra kayıt işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.


Kıbrıs Üniversiteleri hariç diğer yurt dışı üniversite mezunlarının ayrıca;

- Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları

- Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili)

getirmeleri gerekmektedir.Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı Uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)'nden bilgi alabilirler.Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75